ДИН ПЛАН ООД

проектантско бюро

За нас


ДИН ПЛАН ООД - проектантско бюро


ДИН ПЛАН ООД е създадена през 2014 година със седалище гр.София р-н Средец, ул. Фритьоф Нансен No 9, ет. 5. Дружеството е основано от инж.Недка Георгиева Дженева и инж.Стоян Руменов Дженев. Дейността му е свързана с проектиране на пътища и улици , обществени и жилищни сгради,инженеринг.

проектантско бюро

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


МИСИЯ:Нашата мисия е да предлагаме качествени решения в проектирането на сгради и съоръжения. Работим качествено. Стремим се към усъвършенстване.Спазваме срокове.

ЦЕННОСТИ: Качество, гарантирано на всеки етап от процеса на проектиране

ПОРТФОЛИО


Нашите готови проекти

Конструкция1

София

Нашия офис

Конструкция2

София

Път

Конструкция3

Пловдив

Къща


Какво казват нашите клиенти за нас

ЕКИП

Кои сме ние

инж. НЕДКА ДЖЕНЕВА

Nel

Инж.Недка Дженева е проектант с 9 годишен опит в областта на транспортното строителство.Разработва проекти за :
Улици
* Рехабилитация и реконструкция на пътища
* Постоянна организация на движение
* Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР
* Мотивирани предложения за транспортен достъп на обектите
* План за управление на строителните отпадъци

инж. СТОЯН ДЖЕНЕВ

StoqnИнж.Стоян Дженев е проектант с 11 годишен опит на конструкции на сгради и съоръжения.Разработва проекти за :
* Стоманобетонни конструкции
* Стоманени конструкции
* Дървени конструкции
* Планове за укрепване на изкопи
* Производствени чертежи и детайли за стоманени и стоманобетонни сглобяеми конструкции
* Леки и тежки подпорни стени
* Надстрояване, пристрояване и реконструкция на съществуващи сгради
* Статически и Динамични изчисления
* Планове за безопасност и здраве
* Обследване на сгради и съоръжения и съставяне на технически паспорти

КОНТАКТИ

Свържете се с нас и ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.

София, България

инж.Недка Дженева - 0885 598461

n_nalbantova@mail.bg

инж.Стоян Дженев - 0889 575277