ДИН ПЛАН ООД

проектантско бюро

За нас


ДИН ПЛАН ООД - проектантско бюро


ДИН ПЛАН ООД е създадена през 2014 година със седалище гр.София р-н Средец, ул. Фритьоф Нансен No 9, ет. 5. Дружеството е основано от инж.Недка Георгиева Дженева и инж.Стоян Руменов Дженев. Дейността му е свързана с проектиране на пътища и улици , обществени и жилищни сгради,инженеринг.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


МИСИЯ:Нашата мисия е да предлагаме качествени решения в проектирането на сгради и съоръжения. Работим качествено. Стремим се към усъвършенстване.Спазваме срокове.

ЦЕННОСТИ: Качество, гарантирано на всеки етап от процеса на проектиране


Какво казват нашите клиенти за нас

ЕКИП

Кои сме ние

инж. НЕДКА ДЖЕНЕВА

Nel

Инж.Недка Дженева е проектант с 9 годишен опит в областта на транспортното строителство.Разработва проекти за :
Улици
* Рехабилитация и реконструкция на пътища
* Постоянна организация на движение
* Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР
* Мотивирани предложения за транспортен достъп на обектите
* План за управление на строителните отпадъци

инж. СТОЯН ДЖЕНЕВ

StoqnИнж.Стоян Дженев е проектант с 11 годишен опит на конструкции на сгради и съоръжения.Разработва проекти за :
* Стоманобетонни конструкции
* Стоманени конструкции
* Дървени конструкции
* Планове за укрепване на изкопи
* Производствени чертежи и детайли за стоманени и стоманобетонни сглобяеми конструкции
* Леки и тежки подпорни стени
* Надстрояване, пристрояване и реконструкция на съществуващи сгради
* Статически и Динамични изчисления
* Планове за безопасност и здраве
* Обследване на сгради и съоръжения и съставяне на технически паспорти

КОНТАКТИ

Свържете се с нас и ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.

София, България

инж.Недка Дженева - 0885 598461

n_nalbantova@mail.bg

инж.Стоян Дженев - 0889 575277